Tema celor două căi este la fel de veche ca şi Scriptura. Israel este mereu chemat să aleagă între calea care conduce la comunicarea cu Iahve şi calea care conduce la împrăştiere şi idolatrie. Experienţa poporului ales este mereu exprimată printr-o îndepărtare sau o reîntoarcere la calea cea dreaptă. Tema celor două căi se regăseşte […]

Continuă să citeşti despre "Cel care ascultă cuvântul şi-l înfăptuieşte este înţelept!"

Dumnezeu nu este atotputernicia, frumuseţea, perfecţiunea…care trăieşte singur. Dumnezeu este sărbătoare, este familie, este comuniune, este dialog, este dar. Dumnezeu este în trei persoane care se iubesc, însă noi cu privirea umnaă îl vedem Unul. Trei persoane care nu se confundă, nu se anulează într-o nesfârşită enegie cosmică ( cum spun câteva secte ), ci […]

Continuă să citeşti despre "Slavă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt!"

Duhul Sfânt este primul dar oferit de Isus înviat discipolilor şi se manifestă foc, vânt; El este mângâietor, dătător de viaţă…Avem toţi nevoie de acest Duh Sfânt, pentru a converti inimile noastre la Isus înviat! Comunităţile noastre, deseori obosite şi cu credinţă întunecată, au nevoie de acest Duh pentru a proclama adevăratul chip al lui […]

Continuă să citeşti despre "Isus a spus apostolilor: primiţi pe Duhul Sfânt!"

Mesajul biblic al acestei duminici exaltă „gloria divină”. Gloria lui Dumnezeu este Dumnezeu însuşi în toată măreţia sa. Gloria lui Cristos este Cristos în plinătatea fiinţei sale şi în împlinirea misiunii sale. A-l glorifica pe Dumnezeu şi pe Cristos, înseamnă a recunoaşte şi a adora planul iubirii divine realizat în Cristos şi a accepta dimensiunea […]

Continuă să citeşti despre "Eu mă rog pentru cei pe care mi i-ai încredinţat…!"

În aşteptarea Duhului, pe care Cristos îl va trimite asupra apostolilor la Rusalii, ne întâlnim în aceatsă duminică cu promisiunea unui Mângâietor, care şi va umple de lumină şi de forţă pe mesagerii Evangheliei. Şi noi, în sacramentul botezului şi al mirului am primit acelaşi Duh; El ne-a fost dat pentru ca noi să realizăm […]

Continuă să citeşti despre "Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi!"