Liturgia de azi îl prezintă pe Isus ca „Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii”. Imaginea evanghelică face referire la două teme biblice: pe de o parte, figura profetică a Slujitorului lui Dumnezeu, instrument de eliberare şi imaginea unei vieţi dăruită pentru ceilalţi; pe de altă parte, Mielul pascal, figura de eliberare. Isus este deci, prezentat ca Mântuitor, noul eliberator, speranţa noului popor al lui Dumnezeu.

În această perspectivă, este propus şi de Ioan Botezătorul, care devine şi modelul mărturiei creştine. El ştie să vadă în adâncul persoanei lui Isus esenţa misterioasă a misiunii sale, şi astfel ni-l arată pe Isus şi ne îndeamnă să-l urmăm ( Evanghelia ).

Isus duce la îndeplinire misiunea Slujitorului vestit de profetul Isaia: o misiune rodnică, pentru că Dumnezeu însuşi acceptă şi răsplăteşte jertfa fidelă a Slujitorului său ( prima lectură ).

Sfântul Paul ne aminteşte că misiunea lui nu este o iniţiativă personală, ci este legată de o vocaţie primită de la Dumnezeu, care îşi are izvorul în voinţa lui Dumnezeu: anunţul Evangheliei şi mărturia faţă de Isus sunt misiunea de slujire a apostolului, aşa cum trebuie să fie pentru toţi cei care cred în Cristos ( a doua lectură ).

Adaugă un comentariu

Poţi folosi aceste tag-uri HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>