Astăzi, botezul Domnului ne invită să redescoperim sfinţenia botezului nostru.

Isus stă în rând cu ceilalţi oamnei pentru a se supune unui act de pocăinţă, deşi nu are nevoie. El îşi asumă păcatele întregii lumi şi le şterge prin moartea şi învierea Lui. Isus Cristos realizează, chiar de la începutul vieţii sale publice, profeţia lui Isaia: este el acel Slujitor care prin suferinţă şi iubire aduce dreptate şi mântuire tuturor neamurilor ( prima lectură ).

Botezul lui Isus la Iordan primit de la Ioan Botezătorul, îl indică oficial pe Isus ca Mesia aşteptat, trimis de Tatăl, care va duce la îndeplinire misiunea lui în misterul pascal al morţii şi învierii ( Evanghelia ).

Botezul lui Isus face referire la botezul nostru. Noi toţi, Biserica, noul popor al lui Dumnezeu, în Isus ne renaştem la o nouă viaţă: El este acela care sfinţeşte prin persoana lui apa, natura, semnele prin care vom fi botezaţi. Botezul nostru ne face să intrăm în moartea lui Isus pentru ca prin învierea lui să fim victorioşi. Aşa cum Isus este solidar cu păcatul nostru, tot astfel, prin botez, şi noi devenim solidari cu sfinţenia şi cu viaţa lui. Acest lucru constituie un mare mister de comuniune, de speranţă, de iubire, de credinţă, de angajare.

Adaugă un comentariu

Poţi folosi aceste tag-uri HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>