Postat pe 3 aprilie 2010 în Predici

După ce Isus i-a ales pe cei doisprezece apostoli, le-a pus în mână o armă miraculoasă prin care vor cuceri Ierusalimul, Atena, Roma, Alexandria şi Cartagina, adică cele cinci centre de civilizaţie ale acelui timp, instaurând o nouă ordine spirituală în faţa căreia atât templul cu arhiereii şi fariseii, cât şi Academia cu toţi filozofii […]

Continuă să citeşti despre Duminica a VI-a de peste an

Postat pe 3 aprilie 2010 în Predici

Nu numai azi, dar în fiecare duminică, lecturile de la Liturgia cuvântului ne oferă spre meditare noi probleme, adevăruri de credinţă şi de morală, adevăruri dogmatice şi ceea ce realizează ele: flori morale, virtuţi, spirite mari, oameni de caracter, sfinţi care ne hrănesc şi ne ajută să producem şi noi roadele Duhului Sfânt prin care […]

Continuă să citeşti despre Duminica a V-a de peste an

Postat pe 3 aprilie 2010 în Predici

Pentru mântuirea lumii, Dumnezeu, în planul său providenţial, a ales un popor căruia i-a încredinţat promisiunile sale mântuitoare în vederea venirii Fiului său unic în lume, ca prin el să fie cunoscut de toţi, de la cel mai mic şi până la cel mai mare, ca Dumnezeu-iubire. Profeţii au jucat un rol de seamă în […]

Continuă să citeşti despre Duminica a IV-a de peste an

Postat pe 3 aprilie 2010 în Predici

Conciliul Vatican II numeşte altarul şi amvonul cele două mese. Atât la altar cât şi la amvon se distribuie credincioşilor hrana spirituală menită să întreţină viaţa cea nouă, viaţa îngerească din om. Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă. La altar, Isus însuşi reprezintă, reînnoieşte şi ne reaminteşte de jertfa crucii, chemându-ne să ne jertfim […]

Continuă să citeşti despre Duminica a III-a de peste an

Postat pe 3 aprilie 2010 în Predici

Isus, deşi este Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om ca şi noi, afară de păcat, având prieteni şi duşmani. Invitat în casele lor, atât de unii cât şi de alţii, accepta, folosindu-se de aceste ocazii pentru a se destăinui, pentru a-şi face cunoscută misiunea mesianică. Începutul a fost la nunta din Cana Galileii. Lecturile de […]

Continuă să citeşti despre Duminica a II-a de peste an

Postat pe 3 aprilie 2010 în Predici

Părintele ceresc, ziditorul trupului şi sufletului nostru, ne poartă de grijă. Fiind creaţi după chipul şi asemănarea sa, în centrul atenţiei stă sufletul, dar nu neglijează nici trupul. Pentru sănătatea trupului ne-a lăsat o infinitate de remedii medicale: medicamente, plante, ape, aer, soare etc. Foarte mulţi îşi redobândesc sănătatea în staţiunile balneare, la izvoarele termale […]

Continuă să citeşti despre Botezul Domnului

Postat pe 3 ianuarie 2010 în Predici

Cred că nu mă înşel când spun că Stagiritul (Aristotel, 384-322, filozof grec) a afirmat cu autoritate: Acela este mai aproape de adevăr, care cunoaşte mai profund înţelesul cuvintelor. Vrem să înţelegem fragmentul evanghelic de azi în lumina afirmaţiei sfântului Ioan: La început era Cuvântul. Ce este cuvântul? Plecăm de la noţiunea simplă de cuvânt, […]

Continuă să citeşti despre Duminica a II-a după Crăciun

Postat pe 3 ianuarie 2010 în Predici

Magnificat Nu putem înţelege misterul sărbătorii de azi, fără a ne întoarce la micul Crăciun din 25 martie, la Buna-Vestire. În căsuţa săracă, dar atât de curată, a preasfintei Fecioare Maria din Nazaret, vine îngerul Gabriel şi o salută: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Preacurata se […]

Continuă să citeşti despre Sfânta Fecioară Maria Născătoare de Dumnezeu

Postat pe 3 ianuarie 2010 în Predici

Am aflat locul fericirii Primii fericiţi care au venit în contact cu Sfânta Familie au fost păstorii în noaptea de Crăciun. Trimişi de îngeri, păstoraşii au venit la Betleem şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe pruncul Isus culcat în iesle (Lc 2,16). Care a fost părerea lor despre această familie găsită […]

Continuă să citeşti despre Sfanta Familie

Postat pe 24 decembrie 2009 în Predici

Mai multă bucurie Isus a pus la temelia împărăţiei lui Dumnezeu iubirea, bucuria şi fericirea. Împărăţia începe aici, pe acest pământ şi se prelungeşte acolo unde se desăvârşeşte, în cer. Mântuitorul, în predica de pe munte, proclamă în mod solemn învăţătura sa despre cei care se înscriu în noua împărăţie: săracii cu duhul, cei blânzi, […]

Continuă să citeşti despre Duminica a III-a din Advent