Promisiunile lui Isus către credincioşii care cinstesc Inima Sa Preasfântă

1.    Le voi dărui toate harurile necesare stării lor de viaţă;
2.    Voi dărui pace în familiile lor;
3.    Îi voi mângâia în suferinţă;
4.    Voi fi scutul lor sigur în viaţă şi mai ales în ceasul morţii;
5.    Voi binecuvânta cu îndestulare toate planurile lor;
6.    Cei păcătoşi vor afla în Inima Mea un ocean nemărginit de îndurări;
7.    Sufletele care zac în lâncezeală vor deveni pline de zel;
8.    Sufletele pioase vor ajunge la o mare desăvârşire;
9.    Voi binecuvânta casele unde se afla şi se cinsteşte icoana Inimii mele;
10.    Preoţilor le voi da daruri care să mişte inimile cele mai împietrite;
11.    Numele celor care răspândesc această devoţiune vor fi scrise în Inima mea şi nimic nu le va şterge de acolo.
12.    Tuturor celor care se vor împărtăşi nouă luni de-a rândul, în fiecare primă vinere a lunii, le promit harul statorniciei în bine până la sfârşit. Ei nu vor muri lipsiţi de harul meu, nici fără a primi sfintele sacramente. În ceasul din urmă, Inima mea le va fi scăpare sigură.
(Această făgăduinţă trebuie înţeleasă în sensul că cine s-a împărtăşit nouă luni [consecutiv] în fiecare primă vineri dobândeşte harul statorniciei până la sfârşit, colaborând şi răspunzând cu fidelitate la chemările harului lui Dumnezeu.)

Adaugă un comentariu

Poţi folosi aceste tag-uri HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>