Postat pe 16 iunie 2014 în Articole

 Euharistia înseamnă   mulţumire”. Or, Maria, a cărei viaţă este acţiunea harului,

ne învaţă să trăim în recunoştinţă.

 

 

Discuţie cu părintele Guillaume de Menthière,

autorul cărţii L’Eucharistie à l’Ecole de Marie

 

 

Maria „femeia euharistică”: ce înseamnă această expresie?

Cuvântul grec euharistein înseamnă „mulţumire”. O femeie euharistică este  prin esenţă o femeie care spune mulţumesc. Or, întreaga viaţă a Fecioarei Maria este un imens mulţumesc spus lui Dumnezeu: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul…” În toate , Fecioara aduce mulţumire lui Dumnezeu şi ne învaţă să trăim în această dispoziţie de  recunoştinţă fundamentală. „Euharistia ne este dată pentru ca viaţa noastră, asemenea celei a Mariei, să fie în întregime un Magnificat !”, a scris Ioan Paul II [1].

 

Cum să trăim Euharistia la şcoala Fecioarei Maria,

aşa cum ne-a invitat Ioan Paul II ?

Fecioara Maria şi Euharistia apar într-un anume fel ca cele două protectoare împotriva ispitei care revine mereu, aceea a unei devalorizări a credinţei în gnosticism. Maria nu a dat naştere unui sistem genial de gândire, ci unui Fiu Dumnezeiesc, făcut din sânge şi carne. Legătura dintre Maria şi Euharistie poate fi percepută cu uşurinţă. Ave verum corpus natum de Maria Virgine : „Închinare ţie, trup adevărat, născut din Fecioara Maria”: Acest trup pe care noi îl primim la Sfânta Liturghie este acelaşi, cu cel întrupat în sânul Sfintei Fecioare!

 

Un mister al credinţei ?

Şi încă unul mare ! Pe Calvar, Maria crede în împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, transmise prin înger. Ea crede ! Ea crede  împotriva oricărei aparenţe, că Fiul Ei, atârnat pe cruce, este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, tot aşa cum noi credem în Cristos, prezent în speciile euharistice, împotriva oricărei aparenţe. Cel care se împărtăşeşte trebuie de asemenea să accepte această kenoză(nimicire) a credinţei. El crede în cuvântul lui Isus, „acesta este trupul meu”, în timp ce toate semnele sensibile îi arată că acolo este pâine. Şcoala Mariei este şcoala credinţei. „Fericită eşti Tu, care ai crezut !” (Lc 1,45).

 

Concret, cum poate Maria să ne ajute să trăim mai bine Sfânta Liturghie?

Viaţa Ei oferă o adevărată cateheză asupra Liturghiei. Recitind Evanghelia, putem să repetăm atitudinile euharistice ale Fecioarei Maria. Se începe de la  Buna  Vestire. Povestea Sfântului Luca (Lc 1,26 – 38) urmează foarte strict schema Sfintei Liturghii: salutul, ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, coborârea Duhului Sfânt, comuniunea… Astfel „ există o analogie profundă între fiat –ul prin care Maria răspunde la cuvintele îngerului, şi amin-ul pe care fiecare credincios îl pronunţă atunci când primeşte trupul Domnului” [2]

Pe Calvar, Maria ne introduce în dimensiunea sacrificiului din Euharistie. „La piciorul crucii, stătea mama lui” (Ioan 19, 25). Prin aceste cuvinte simple, Evanghelia de învaţă că nici o Liturghie, de acum înainte, nu se poate celebra fără prezenţa Mariei. Pentru că Liturghia este sacrificiul de pe Calvar, Fecioara este acolo, la piciorul altarelor noastre, şi întruchipând imaginea Bisericii, Ea este cea care Îl oferă pe Fiul Ei, pentru mântuirea lumii.

Prezenţa Fecioarei la Rusalii (Coborârea Duhului Sfânt), ne învaţă  de asemenea că rodul Liturghiei este construirea Bisericii, prin darul Duhului sfânt. Ne împărtăşim pentru ca, umpluţi de Duhul Sfânt, să fim un singur trup în Cristos.

 

Traducere din Famille Chrétienne, număr special « vara 2005 »


[1] Enciclica Ecclesia de Eucharistia (2003) nr.58.

[2] Ibid. nr. 55

Adaugă un comentariu

Poţi folosi aceste tag-uri HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>