Postat pe 22 aprilie 2014 în Articole

A înviat ! Cristos a înviat ! Nu se mai află în mormânt. Viaţa a fost mai puternică decât moartea.

Învierea glorioasă a Domnului este cheia de interpretare a întregii sale vieţi şi temelia credinţei noastre. Fără această victorie asupra morţii, spune Sf. Paul, orice predicare ar fi fost inutilă, iar credinţa noastră golită de conţinut. Isus Cristos trăieşte! Iar aceasta ne umple inimile de bucurie. „Acesta este marele  adevăr care dă conţinut credinţei noastre. Isus, care a murit pe cruce, a înviat, a triumfat asupra morţii, asupra puterii întunericului, asupra durerii şi a nefericirii (…); în El, găsim totul; în afara Lui, viaţa noastră rămâne goală” (J. Escriva de Balaguer, Es Cristo que pasa, 102).

Sf. Leon cel Mare spunea foarte frumos că Isus se grăbise să învie cât mai repede cu putinţă, deoarece voia să–şi consoleze Mama şi discipolii. Stătuse în mormânt timpul strict necesar pentru a se împlini cele trei zile prezise, înviind în ziua a treia, dimineaţa, foarte devreme, pe când mai era întuneric (In 20,1), anticipând zorile cu propria Lui lumină.

Lumea era în întuneric. Învierea este lumina cea mare pentru întreaga lume: Eu sunt lumina (In 8,12), a zis Isus, lumina lumii, lumina fiecărei epoci istorice, a fiecărei societăţi, a fiecărui om.

Lumânarea din noaptea Paştilor, care arde în biserica cuprinsă de întuneric, mărturiseşte harul Domnului strălucind în abisurile sărăciei noastre sufleteşti. Bucuria, lumina, adevărul, învierea însăşi sunt roadele unei treceri. Din întuneric spre lumină, din moarte spre viaţă. Doar o mică lumânare pâlpâie în mâna preotului atunci când ne apropiem să primim lumină. O luminiţă care străluceşte din întuneric şi întunericul nu o poate cuprinde.

Din lumina lumânării pascale, simbolizându-l pe Cristos, toţi credincioşii primesc lumina pe care o răspândeşte Biserica asupra întregului Pământ cufundat în întuneric.

Nu vom fi niciodată în stare să apreciem lumina din noi, dacă nu ştim că provenim din umbră şi cât de adâncă ne este sărăcia. În această regiune interioară are loc întâlnirea cu Cel Înviat.

Lumina străluceşte în întuneric, iar numele ei este Dragostea lui Dumnezeu. În lumină se recunoaşte adevărul.

În viaţa credinţei există multe orbiri de vindecat. „Lumina”, spune Evanghelia, „a venit în lume, dar oamenii n-au primit-o, fiindcă faptele lor erau rele(In 3,19). A-ţi îndrepta ochii sufletului spre Cristos înseamnă a renunţa deja la propriul eu. Singură privirea Domnului poate vindeca de gusturi şi păreri subiective, de sensibilităţile care sunt cele mai la îndemână pentru naşterea conflictelor. Cuvântul era lumina cea adevărată – care luminează pe tot omul ce vine în lume. A dori vrerea lui Dumnezeu mărturiseşte setea pentru această lumină cerească, care ne învaţă să privim totul prin adevărul şi bunătatea lui Cristos: „din bunătatea Lui am luat noi toţi, har peste har (In 1,16).

Învierea lui Cristos este o chemare puternică la apostolat: să fii lumină şi să-i luminezi pe ceilalţi. Pentru aceasta, trebuie să rămânem uniţi cu Cristos, să-L punem pe Cristos în  miezul tuturor lucrurilor. Misiunea noastră de creştini este de a proclama Realitatea  lui Cristos, de a o vesti prin vorbele şi faptele noastre. Domnul vrea ca ai săi să se afle pe toate drumurile pământului: pe unii îi cheamă în pustiu, cerându-le să se lepede de avatarele societăţii oamenilor; pe alţii îi cheamă la viaţa consacrată; pe cei mai mulţi  însă, îi vrea în mijlocul lumii, angrenaţi în viaţa cotidiană. Aceşti creştini au misiunea de a-L duce pe Cristos în toate locurile unde se desfăşoară îndeletnicirile omeneşti: în fabrici, în laboratoare, pe câmp, în ateliere, pe străzile marilor oraşe şi pe potecile munţilor.

Tuturor, Isus ne spune:

”Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezatã pe munte. Nici nu se aprinde o candelã şi se pune sub obroc, ci pe candelabru ca sã lumineze pentru toţi cei din casã. Aşa sã lumineze lumina voastrã înaintea oamenilor, încât ei sã vadã faptele voastre bune şi sã-L preamãreascã pe Tatãl vostru cel din ceruri” (Mt 5,14-16).

 

Dănuţa Peculea

Adaugă un comentariu

Poţi folosi aceste tag-uri HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>