Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la Consacrarea Bisericii „Sfânta Cruce” din Bucureşti, a avut loc, luni, 19 august 2013, o Sfântă Liturghie Solemnă prezidată de Excelenţa Sa, Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti, ctitorul acestei biserici şi primul paroh al comunităţii. Sfânta Liturghie a început la ora 18.00, fiind prezenţi, alături de parohul comunităţii, părintele Ionel Pojum, pr. Eduard-Mihai Coșa, secretarul Conferinței Episcopale din România, pr. Anton Lenghen care activează în Dieceza de Munster, al cărei episcop de atunci, PS Reinhard Lettman, fiind unul din cei patru episcopi consacratori ai bisericii noastre (Excelența Sa ținând și predica, al cărei început a fost amintit de PS Cornel: Sfințim această biserică în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!), pr. Francisc Ungureanu, postulatorul cauzei de beatificare a mons. Vladimir Ghika, mons. Ieronim Iacob, vicar episcopal de Dobrogea, pr. Gabriel Popa, secretar eparhial, pr.dr. Eduard Giurgi, vicar judecătoresc și paroh la Biserica Franceză, pr.dr. Robert Balan, vice cancelar și paroh la Cioplea, pr. Emanuel Dumitru, colaborator la Cioplea, pr. Ioan-Thomas Răileanu, vicar la Catedrala Sf. Iosif și fiul comunității noastre parohiale, pr. Marian-Iulian Șchiopu, vicar la Sf. Cruce, și mons. Ilie Sociu.

Este deja o tradiţie ca, la începutul unei asemenea sărbători, preoţii prezenţi la această manifestare de credinţă să parcurgă drumul către altar în procesiune, în intonarea cântărilor religioase, în frunte fiind purtată crucea procesională.

La această sărbătoare au fost prezenţi atât credincioşi din parohie, cât şi din parohiile vecine, veniţi să participe la acest moment de bucurie din viaţa unei comunităţi.

La predică, Prea Sfinţitul Cornel a amintit momentele importante ale construcţiei acestui edificiu religios, precum şi consacrarea acestei biserici în urmă cu 15 ani, când altarul şi zidurile bisericii au fost unse cu ulei sfinţit. Vizibil emoţionat, Excelenţa Sa a menţionat şi persoanele care s-au întors în „Casa Tatălui Ceresc”, a căror amintire trebuie să o păstrăm vie, şi care fac parte în continuare din „Trupul mistic al lui Cristos”. Îndemnul de a ne ruga pentru cei răposați, care odinioară erau prezenţi alături de noi, în rugăciune, a fost reiterat de mai multe ori în cadrul predicii Excelenţei Sale. Cuvintele de învăţătură au luat sfârşit atunci când au fost amintiţi şi toţi binefăcătorii, care prin strădaniile lor au făcut posibilă ridicarea acestei biserici.

La finalul celebrării euharistice, credincioşii prezenţi la această sărbătoare a comunităţii au primit ca amintire câte o carte poştală aniversară, oferită cu generozitate de către parohie, marcând în felul acesta trecerea celor 15 ani de la marele eveniment. Cărţile poștale editate cu această ocazie au fost inscripţionate cu o imagine din interiorul bisericii și una din exterior. Totodată, credincioşii prezenţi au fost invitaţi de către părintele paroh la o agapă frăţească oferită de Vincențienele prezente în parohie.

Marius Oanță

Adaugă un comentariu

Poţi folosi aceste tag-uri HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>