Arhiepiscopia Romano-Catolică  Bucureşti

Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti (RO)

Tel. +40 21 2015400 – Fax +40 21 3121207

[email protected]

Prot. Nr. 787

Cucernici părinţi,

dragi persoane consacrate, iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

          Preocupat fiind de binele spiritual al Bisericii locale ce mi-a fost încredinţată spre păstorire, conştient fiind de roadele spirituale pe care Anul Credinţei le poate aduce în vieţile credincioşilor, an pe care l-am început în mod solemn pe data de 13 Octombrie 2012, în Catedrala „Sf. Iosif”, analizând cu atenţie Decretul Penitenţiariei Apostolice privitor la sfintele indulgenţe, din 14 Septembrie 2012, am decis să vă fac cunoscute următoarele dispoziţii pentru Anul Credinţei (11 Octombrie 2012 – 24 Noiembrie 2013):

 

1. În fiecare parohie din Arhidieceză să se organizeze trei zile de Misiuni Populare, în timpul cărora predicile să fie bazate fie pe Documentele Conciliului Vatican al II lea, fie pe articolele din Catehismul Bisericii Catolice.

 

2. În fiecare decanat să fie desemnată ca loc de pelerinaj o biserică pentru toţi credincioşii din decanatul respectiv; astfel, în Bucureşti, Catedrala „Sf. Iosif” (pentru cei din Bucureşti, ca de altfel pentru toată Arhidieceza) şi Biserica „Sf. Elena”; în decanatul de Constanţa, Biserica „Sf. Anton” din Constanţa; în decanatul de Craiova, Biserica „Toţi Sfinţii” din Craiova; în decanatul de Brăila, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Brăila; în decanatul de Ploieşti, Biserica „Cristos Rege” din Ploieşti. În acest an al credinţei fiecare paroh să organizeze un pelerinaj cu comunitatea pe care o păstoreşte la biserica propusă ca loc de pelerinaj.

 

3. În fiecare parohie, credincioşii să fie anunţaţi că în sărbătorile: Cristos Rege, Neprihănita Zămislire, Crăciun, Bunavestire, Întâmpinarea Domnului, Duminica Floriilor, Paştele, Duminica Milostivirii, Sf. Petru şi Paul, Adormirea Maicii Domnului, Catedra lui Petru, credincioşii care participă la Sf. Liturghie pot obţine indulgenţă plenară.  În toate aceste solemnităţi să fie spus şi Crezul.

 

4. În fiecare parohie credincioşii să fie înştiinţaţi că dacă, în timpul anului credinţei, merg să viziteze biserica unde au fost botezaţi şi acolo reînnoiesc promisiunile de la Botez, obţin indulgenţă plenară.

 

5. În timpul anului credinţei, la sfârşitul Sf. Liturghii pe care le voi celebra de Crăciun, Paşte, Sf. Iosif, Sf. Petru şi Paul, Adormirea Maicii Domnului şi Cristos Regele Universului, voi da Binecuvântarea Papală cu indulgenţă plenară care poate fi obţinută de toţi aceia care o primesc cu pietate.

 

6. În timpul anului credinţei, credincioşii din Arhidieceză care nu pot participa la Sf. Liturghii din cauza bolii sau pentru că se află în închisoare, în spital, sau în mănăstiri cu clauzură perpetuă, pot obţine indulgeţă plenară dacă se unesc cu mine şi comunitatea în rugăciune la Sf. Liturghii care for fi televizate (Crăciun, Paşte) sau transmise la radio (Sf. Iosif, Adormirea Maicii Domnului) spunând împreună cu toată comunitatea adunată la Sf. Liturghie Tatăl Nostru şi Crezul, oferind Domnului suferinţa sau disconfortul vieţii.

 

7. Pe tot parcursul anului credinţei, am decis să dau la toţi preoţii din arhidieceză facultăţile, limitate la forul intern, care se află în canonul 508, § 1 din Codul de Drept Canonic. Îi sfătuiesc pe confesori să-i ajute pe credincioşi, atunci când e vorba de un păcat grav căruia îi este anexată o cenzură, să conştientizeze păcatul şi să dea penitenţele, în aşa fel, încât credincioşii să fie conduşi la pocăinţă şi să impună reparaţii acolo unde este vorba de scandal sau daune.

 

Ca normă generală, pentru a beneficia de roadele indulgenţei plenare, credincioşii trebuie să fie spovediţi, să primească Sf. Împărtăşanie şi să se roage după intenţia Sf. Părinte. Indulgenţele plenare care au ca rod ispăşirea pedepselor temporale pentru păcatele deja iertate, se pot aplica fie pentru propria persoană, fie pentru sufletele din purgator.

Întărit de speranţa că acest document vă va ajuta să vă bucuraţi de tezaurul spiritual al indulgenţelor Bisericii, născut din jertfele martirilor Bisericii universale şi locale unite cu jertfa lui Cristos, vă însoţesc cu rugăciunea mea şi vă dau binecuvântarea.

Bucureşti, 26 noiembrie 2012

+ Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Un comentariu la “Scrisoarea IPS Ioan Robu despre indulgențe în Anul Credinței”

Pentru a schimba imaginea de la avatar, accesează site-ul gravatar.com.
  1. […] –      Fiind în Anul Credinței, azi, în Duminica Învierii și duminica viitoare, Duminica Albă sau a Divinei Îndurări, putem dobândi indulgență plenară. Mai multe despre aceasta, puteți citi aici: http://www.sfantacruce.ro/blog.....ul-credint… […]

Adaugă un comentariu

Poţi folosi aceste tag-uri HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>