Postat pe 27 septembrie 2011 în Articole

Sfânt Tereza a Pruncului Isus

Doresc să te urmez, pe calea copilăriei spirituale, ce ne conduce la Isus.

E un îndemn la simplitate şi curăţie

Departe de păcat şi nestatornicie

Ca să dobândim Cerul, ”pe calea mică”, urmată de sfântă, cu o mare vrednicie.

Micuţa Carmelitană, aleasă de Dumnezeu, pentru viaţa consacrată

A fost, de la o vârstă fragedă, la sfinţenie chemată

Şi fiind mare cunoscătoare a Scripturilor

A devenit în Biserică, Doctor al învăţăturilor,

Îndrumătoarea şi Patroana Misiunilor

În locul iubirii de bunuri, Tereza L-a pus pe Cristos

Ce-l aşteaptă-n Tabernacol, pe tot omul credincios

Plin de speranţă e gândul, ce ne conduce la El

Să-L primeşti cu umilinţă şi smerenie mereu

Trăind astfel Euharistia, în Comuniune Sfântă cu  Dumnezeu.

Printr-un har divin, Sfânta Tereza a fost virtuoasă şi nevinovată

Pe tot timpul vieţii Sale, atât de scurtă şi de minunată

Iubind pe Cristos, şi dorind Cerul, mai presus de toate

A reuşit să urmeze chemarea vocaţiei Sale, puternice şi nestrămutate

Şi fiind Mireasa Domnului, a fost de la început pentru veşnicie chemată

Atât de pură, frumoasă, delicată, înţeleaptă şi Sfântă

”Mica” Tereza ne conduce pe cărarile vieţii, şi fiind smerită

Nu-şi face simţită prezenţa, şi nu cere răsplată, când pentru noi mijloceşte

E mereu cu evlavioşii Ei şi cu modestie şi dragoste îi ocroteşte

Face minuni şi de necazurile vieţii mereu ne păzeşte.

La sfârşitul vieţii sale, încercările credinţei au fost multe şi chinuitoare

Dar i-au dobândit mari merite, la Dumnezeiescul Soare

A luptat din iubire pentru cele sfinte şi mântuitoare

Ca după moarte să primească Cununa lui Isus

Căruia cu multp cinste, i-a fost ”Ucenic” Supus.

”Calea mică, a copilăriei spirituale”, s-o urmăm ne sfătuieşte

”Căci prin ea, cel ce-o urmează, har la Dumnezeu găseşte”

Şi în clipa cea din urmă, când vom fi chemaţi la El

”Copilul” curat la suflet, va învinge ce e greu

Prin încredere totală, şi abandonare fericită, în braţele lui Dumnezeu

Eu te rog Sfântă Tereza, floare albă mult iubită de Isus

Din Cer, de la Domnul nostru, să-mi obţii cele de sus

Şi prin mijlocirea-ţi sfântă, viaţă bună să îmi dai

Să aleg a Ta chemare, suav trandafir alb

Ca urmându-Te pe Tine, să ajung curând în Rai.

Maria-Doina Paşca

Adaugă un comentariu

Poţi folosi aceste tag-uri HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>