Postat pe 28 septembrie 2010 în Articole

Scrisoarea papei pentru întâlnirea mondială din anul 2012

Munca şi sărbătoarea pe măsura familiei

În vederea Celei de-a Şaptea Întâlniri Mondiale a Familiilor – programată la Milano între 30 mai – 3 iunie 2012 – Benedict al XVI-lea a adresat următoarea scrisoare cardinalului Ennio Antonelli, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Familie.

Veneratului frate cardinal Ennio Antonelli, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Familie

La încheierea Celei de-a VI-a Întâlniri Mondiale a Familiilor, desfăşurată în Ciudad de Mexico în ianuarie 2009, am anunţat că următoarea întâlnire a familiilor catolice din lumea întreagă cu succesorul lui Petru va avea loc la Milano, în anul 2012, cu tema „Familia: munca şi sărbătoarea”. Dorind acum să dau curs pregătirii acestui eveniment important, sunt bucuros să precizeze că el, cu ajutorul lui Dumnezeu, se va desfăşura de la 30 mai la 3 iunie 2010, şi să furnizez în acelaşi timp câteva indicaţii mai detaliate cu privire la tematică şi la modalităţile de realizare.

Munca şi sărbătoarea sunt intim legate cu viaţa familiilor: îi condiţionează alegerile, influenţează relaţiile dintre soţi şi dintre părinţi şi copii, au incidenţă asupra raportului familiei cu societatea şi cu Biserica. Sfânta Scriptură (cf. Gen 1-2) ne spune că familia, munca şi ziua de sărbătoare sunt daruri şi binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru a ne ajuta să trăim o existenţă pe deplin umană. Experienţa zilnică atestă că dezvoltarea autentică a persoanei cuprinde fie dimensiunea individuală, familiară şi comunitară, fie activităţile şi relaţiile funcţionale, precum şi deschiderea la speranţa şi la Binele fără limite.

Din păcate, în zilele noastre, organizarea muncii, gândită şi realizată în funcţie de concurenţa de piaţă şi de profitul maxim, şi concepţia despre sărbătoare ca ocazie de evadare şi de consum, contribuie la dezagregarea familiei şi comunităţii şi la răspândirea unui stil de viaţă individualist. De aceea, trebuie promovată o reflecţie şi o angajare menite să concilieze exigenţele şi timpurile muncii cu acelea ale familiei şi să recupereze sensul adevărat al sărbătorii, în special a duminicii, paştele săptămânal, ziua Domnului şi ziua omului, ziua familiei, a comunităţii şi a solidarităţii.

Următoarea Întâlnire Mondială a Familiilor constituie o ocazie privilegiată pentru a regândi munca şi sărbătoarea în perspectiva unei familii unite şi deschise spre viaţă, bine inserată în societate şi în Biserică, atentă la calitatea relaţiilor precum şi la economia nucleului familiar însuşi. Evenimentul, pentru a fi într-adevăr rodnic, n-ar trebui însă să rămână izolat, ci să se situeze într-un adecvat proces de pregătire eclezială şi culturală. De aceea, doresc ca deja în decursul anului 2011, aniversarea a 30 de ani ai Exortaţiei apostolice Familiaris consortio, „magna charta” a pastoraţiei familiare, să poată fi întreprins un itinerar corespunzător cu iniţiative la nivel parohial, diecezan şi naţional, menite să scoată în evidenţă experienţe de muncă şi de sărbătoare în aspectele lor cele mai adevărate şi pozitive, cu atenţia deosebită faţă de incidenţa asupra trăirii concrete a familiilor. De aceea, familiile creştine şi comunităţile ecleziale din toată lumea să se simtă interpelate şi implicate şi să pornească în mod activ la drum spre „Milano 2012”.

Al VII-a Întâlnire Mondială va avea, ca şi precedentele, o durată de cinci zile şi va culmina sâmbătă seara cu „Sărbătoarea Mărturiilor” şi duminică dimineaţă cu Liturghia solemnă. Aceste două celebrări, prezidate de mine, îi vor avea adunaţi pe toţi ca „familie de familii”. Desfăşurarea în ansamblu a evenimentului va fi îngrijită în aşa fel încât să armonizeze pe deplin diferitele dimensiuni: rugăciunea comunitară, reflecţia teologică şi pastorală, momentele de fraternitate şi de schimb între familiile oaspete cu acelea din teritoriu, rezonanţa mediatică.

Domnul să răsplătească încă de acum, cu îmbelşugate daruri cereşti, arhidieceza ambroziană pentru disponibilitatea generoasă şi pentru angajarea de organizare pusă în slujba Bisericii universale şi a familiilor care aparţin atâtor naţiuni.

În timp ce invoc mijlocirea sfintei Familii din Nazaret, dedicată muncii zilnice şi râvnică la celebrările festive ale poporului său, împart din inimă dumneavoastră, frate venerat, şi colaboratorilor binecuvântarea apostolică, pe care, cu iubire specială, o extind cu plăcere la toate familiile angajate în pregătirea marii întâlniri de la Milano.

De la Castel Gandolfo, 23 august 2010.

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu.
(sursa: www.ercis.ro)

Adaugă un comentariu

Poţi folosi aceste tag-uri HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>